En fantastisk matta gjord av Jenny Lind

Denna matta var en gåva från Jenny Lind till sin faderlige vän och penningförvaltare Henrik Mathias Munthe. De hade blivit bekanta under hennes berömmelses gryningstid, och i januari 1843 hade han blivit hennes förmyndare.Mattan återfinns idag på kulturarkivet i Nacka.