Om föreningen

I ett av de två talen Ludwig W:son Munthe höll när Munthesläktsföreningen bildades 1920 releterade han till vikten av släktband då individen danas i familjen. Sammanhållning och enighet inom familjen är av nöden, inte bara inom familjen utan inom hela släkten.  Han konstaterar att  det inte finns skäl för att inte kunna hålla släkten i ära. Hederliga och rättskaffens hava dess medlemmar varit och skola, hoppas han, så i alla tider förbliva.

Ovanligare då var nog att Ludwig under mötet föreslog att mötesdeltagarna skall lägga bort titlarna, då de ju trots allt tillhör samma släkt. Och på den vägen är det ännu!