Äldre Stockholmsgrenen

Martin Lorentz Munthe (1762 – 1819)

Martin blev student i Lund 1776 och tog juridisk examen 1778 och därefter blev han kriminalnotarie i Göta hovrätt 1783, civilnotarie 1785 och sedan vid tjugosex års ålder häradshövding i Vista samt Norra och Södra Vedbo härader 1789. Enligt samtida vittnesbörd var häradshövding Munthe ”En saktmodig och lätt medgörlig man med hedrande tänkesätt och beprövad erfarenhet”. Av fadern hade han i likhet med sina bröder ärvt kärleken till natur och modernäring, och efter faderns död övertog han Kvarnarp, som han emellertid snart sålde. Han bosatte sig i Eksjö, men då hans håg stod till landet, inköpte han efter en tid Degla sätesgård som han försåg med en ny och stilfullt inredd gårdsbyggnad.