Bli medlem

Munthesläktföreningen välkomnar dig att bli medlem

Det är enkelt – För att vara medlem gäller stadgar fr o m 080101:

Enligt #2 i Munthesläktföreningens stadgar:

Inträde i föreningen kan vinnas från och med 18 års ålder såväl av de som tillhör den från teol. Professor Arnold Hansson Munthe härstammande släkten Munthe och de kvinnliga ättlingarnas män (kategori I), som av dem, vars mor tillhört denna släkt, liksom dessas hustrur och män (kategori II) samt deras barn. Möjlighet till inträde i föreningen utsträckes även till andra fränder till Munthar än dem, som enligt stadgarna är berättigade till detta, dock först efter gjord ansökan och efter av styrelsen för varje fall fattat beslut.

Kostnad, 100 SEK per kalenderår (det går bra att betala för flera år samtidigt) och för ständigt medlemskap 2000 SEK.

  1. Skicka ett mail, ett brev eller ring någon av oss i styrelsen. Då lämnar du information om namn, adress, telefon och födelsedata för registreringen.
  2. Du blir automatiskt kontaktad med en inbetalningsavi som skickas hem till dig och du är därmed medlem när du har gjort din inbetalning.