Yngre Smålandsgrenen

Sven Arnold Munthe (1774 – 1840)

Sven var son till lagman Johan Lorentz Munthe. Han blev student i Lund 1786, och efter avlagda juridiska examina utnämndes han till vice häradshövding. Han lämnade emellertid snart den juridiska banan för att ägna sig åt skötseln av sina egendomar, Lunnagård, där han i början av 1800-talet även anlade ett engelskt garveri, och Slättna i Eksjö landsförsamling, Nyaby i Flisby socken och Noby i Lommaryds socken. I likhet med sin fader, lagmannen på Kvarnarp, var han en skicklig jordbrukare och driftig företagare. Sonen Carl Pontus Victor Munthe ägde först Lunnagård och Slättna samt köpte därefter Degla i Lommaryds socken, Skedhult, Eke och Alfvesjö i Eksjö landsförsamling. Så småningom kom han på obestånd och måste frånträda alla gårdarna.