Möten vart 3:e år

Släktmöten har hållits vart 3:e år förutom ett uppehåll på 4 år och ett på 7 år. Alla mötena hölls i Stockholm t.o.m 1969, därefter har platserna varierat. Vid släktmötet 1948 konstateras att ekonomin förbättrats genom donation från Hedda Munthe, utdelningarna kunde därmed ökas. Det finns såväl en släktfond som en dispositionsfond. Släktfonden byggs upp av årsavgifter. 1949 erhålles  aktier från Gertrud och Ernst Törnells kvarlåtenskap. 1956 har medlen kommit upp i den storleken att Carl Munthe, Carl-Axel Krokstedt och Richard Munthe tar fram ett PM över placeringsrekommendationer för föreningens tillgångar.

Inför släktmötet 1957 föreslås i §5 att föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. Stadgar med denna skrivning antogs vid släktmötet. Hösten 1970 ordnades ett extra släktmöte på ”Sturejarl” för att fira föreningens 50-åriga historia. Curt Munthe höll ett kåseri om föreningens verksamhet under de 50 åren. Ludvig och Hedda Munthe´s minne hedrades med kransnedläggelse.

Det har varit vanligt med studiebesök med släktrelation i samband med släktmötena. Vid senaste släktmötet 2010 byttes studiebesöken mot ett uppskattat föredrag av Bengt Jangfeldt om Axel Munthe. Mellan släktmötena hålls styrelsemöten varje år. 1945 konstateras att det inte finns förbud för styrelsemedlem att bo utanför huvudstaden, men att resekostnader gör att man inte gärna väljer en landsortsbo till styrelsen. Denna regel följer vi inte längre. Vi försöker rekrytera medlemmarna från olika släktgrenar. Utöver normala ärenden som att behandla stipendieansökningar, förbereda släktmöten, förbereda stadgeändringar, hålla ordning på medlemsregistret etc., så har en tidigare styrelse beställt arbetet med att ta fram släktboken Munthe från Flandern. Mycket tid har ägnats åt att hjälpa till med restaureringen av Hildasholm, där speciellt Henrik Munthe gjort en berömvärd insats. Vårt släktträd i form av den häftade ”Munthe i Sverige” har tagits fram och uppdaterades senast 2010. Brodern Gunnar Munthe, numera hedersledamot,  har följt i Ludwig W:sons fotspår och engagerar sig starkt i att verifiera våra rötter i Belgien och historien kring vårt släktvapen.

I juli 2006 hölls ett arbetsgruppmöte i Göteborg för att planera för en egen hemsida. Domänen munthe.eu säkrades. Hemsidan har inför jubileet uppdaterats med en hel del om Munthe-släktens stamfädrar och historia. Mycket mer finns att läsa i ”Familjen Munthes svenska släktkrönika” som finns att beställa både som bok och att ladda ner digitalt. Hemsidan är också det naturliga navet för nyheter samt att att kommunicera uppgifter om styrelse, stadgar och aktuella aktiviteter.

Munthesläktmöte 1923 på Tullebo, Gotland