En fantastisk matta gjord av Jenny Lind

Jenny Lind-matta

Denna matta var en gåva från Jenny Lind till sin faderlige vän och penningförvaltare Henrik Mathias Munthe. De hade blivit bekanta under hennes berömmelses gryningstid, och i januari 1843 hade han blivit hennes förmyndare.Mattan återfinns idag på kulturarkivet i Nacka.