Hildasholm

Hildasholm som ritades av Torben Grut, känd för bland annat Stockholms Stadion och Solliden på Öland, uppfördes 1910–1911 för Axel Munthe som gåva till hustrun Hilda, född Pennington-Mellor. Det fick namnet Stengården. Enligt familjetraditionen gav Axel huset i morgongåva till hustrun Hilda. Egendomen som alltsedan hennes död 1967 kallas Hildasholm skänktes 1980 av sonen Malcolm Munthe till den då instiftade Stiftelsen Hildasholm. Stiftelsens styrelse består bland andra av representanter för Länsstyrelsen i Dalarna, Leksands kommun, kyrkan och Munthesläktföreningen. I samband med att stiftelsen tog över anläggningen 1980, så gjordes stora renoveringar med bidrag från Länsstyrelsen. De komplicerade arbetena genomfördes på ett förtjänstfullt sätt under ledning av vår medlem Henrik Munthe. 

Trädgårdarna, som anlades av Hilda Munthe när huset var nybyggt, har i huvudsak bestått. I söderläge finns det en, med tanke på klimatet, överraskande blomsterprakt, med inspiration från England och Frankrike. I norrläge finns figurklippta granar. Under sommaren 2004 anlades två nya trädgårdar på Hildasholm. Den ena är en köksträdgård som har återskapats på samma plats som på Hilda Munthes tid under 1920- och 30-talen. Trädgården är en traditionell svensk köksträdgård med ärter, morötter, lök, rotfrukter och blommor. Som komplement till denna anlades, på en annan plats, en ny trädgård med medicinalväxter i Axel Munthes anda.

Läs mer om aktiviteterna och huset på: www.hildasholm.org