Southside House

Southside House från 1600-talet ligger på södra sidan av Wimbledon Common. Efter att sonen dött i ”The Great Plague of London”, byggde Robert Pennington, en vän till Charles II, Southside House som en säker tillflyktsort för sin familj.
I huset finns fortfarande många 1600-tals möbler men också minnen direkt kopplade till familjen Pennington.
Southside House vandrade genom släkten Pennington-Mellor och kom så småningom i besittning av Malcolm Munthe, son till Hilda Pennington-Mellor och Axel Munthe. Under andra världskriget skadades Southside House av tyska bomber och Malcolm Munthe ägnade en betydande del av sitt liv åt att återställa huset och en annan egendom, Hellens Manor, för att skapa en privat värld där han kunde föreviga sina uppfattningar om familjehistoria och traditioner.
Southside House drivs fortfarande av Robert Penningtons ättlingar, och fungerar fortfarande delvis som en bostad men även som ett museum, som administreras av Pennington-Mellor-Munthe Charity Trust. Stiftelsen står ofta som värd för turnégrupper samt utbildningsaktiviteter, kulturella evenemang som föreläsningar, konserter, och litterära diskussioner. Southside House deltar i lokala festivaler och är också värd för många välgörenhetsevenemang. Dessutom används huset ofta för inspelningar av både lång- och reklamfilmer.

Mer att läsa och se hittar du här: https://www.southsidehouse.com/