Få en inblick i din släkts historia – från förr till nu

Tanken med denna mötesplats är att ge en liten inblick i släktens historia och den svenska verksamheten. Den innehåller intressant läsning och länkar om allt från Axel Munthe och villa San Michele till sådant som pågår i dag. Det finns också information för dig som är intresserad att söka stipendium eller komma i kontakt med föreningens medlemmar.

Får vi slå ett slag för vår jubileumsbok om Munthe-släkten där du kan läsa allt om dina anfäder och själva följa dina släktspår bakåt i tiden. Du kan rekvirera den i exklusivt tryckt format eller som en digital bläddringsbar version. Vi räknar med att båda är klara till det officiella 100-års firandet av vår släktförening den 23 april 2021. Det du ser här på hemsidan är bara ett smakprov på all info som vi samlat om Munthe i Sverige!