Bildandet 1920

Munthesläktföreningens grundare Ludvig W:son Munthe, 1920

Släktföreningen bildades våren 1920 på Lidingö i Ludwig och Hedda Munthes hem Värna. Ludwig W:son Munthe arbetade inom fortifikationen, där han slutade som generallöjtnant. Ludwig intresserade sig tidigt för släktforskning. Han kände endast till släkten från sin farfars far, Lagman Johan Lorentz Munthe. Genom att engagera en släktforskare i Belgien kunde släktens historia följas bra mycket längre tillbaka.

Ludwig hade varit initiativtagare till släktföreningens bildande och skickade ut förslag till stadgar inför mötet på Värna. Hur inbjudan gått till framgår inte, men det fantastiska var att många deltagare rest långt. Utöver från Stockholmstrakten fanns representanter från Gotland, Helsingborg, Växjö, Limmared och Bredsjö (Bergslagen). 42 medlemmar registrerades. En släktfond skulle byggas upp för att fastare sammanknyta och stärka släktbanden. Ett av de två talen som Ludwig höll på mötet relaterar till vikten av släktband då individen danas i familjen. Sammanhållning och enighet inom familjen är av nöden, inte bara inom familjen utan inom hela släkten.  Han konstaterar att  det inte finns skäl för att inte kunna hålla släkten i ära. Hederliga och rättskaffens hava dess medlemmar varit och skola, hoppas han, så i alla tider förbliva. Det var nog denna tidens anda som var anledningen till föreningens bildande. Under mötet föreslår Ludwig att mötesdeltagarna skall lägga bort titlarna, då de ju trots allt tillhör samma släkt.

Ludwig var hedersordförande i 17 år fram till sin bortgång 1937 och efterföljdes av sin hustru Hilda, som var hedersordförande i ytterligare 8 år, fram till 1946. Titeln hedersordförande verkar ha uppfunnits för att möjliggöra att vara ordförande såväl som styrelsemedlem. Även Henrik Munthe (1946-1958) benämndes hedersordförande.
Därefter har efterföljande 7 benämnts ordförande: Åke Munthe, Tore Munthe, Bo Munthe, Gunnar Vallin, Sven Vallin, Gunnar Munthe och nu Sten Munthe.