Svenska ätten Munthe

Adliga ätten Munthe


Släktvapnet från den svenska grenen skiljer sig helt från den flamländska, i dagsläget håller föreningen på med undersökningar kring vårt släktvapen samt stamfäder i Belgien via Gunnar Munthe och återkommer så snart det finns nya bevis för hur det verkligen förhåller sig.

Släkten ingår i Ointroducerad Adelsförening där den första kalendern trycktes 1936 och Munthe har alltid varit med.

1937 års upplaga med 37 sidor: Munthe – gammal, ursprungligen flandrisk adelssläkt, känd sedan slutet av 1000-talet och upptagen som tysk riksadel 1509.

2005 års upplaga: Munthe – släkt som enl. ett kejserligt adelsbrev 14 mars 1626 för Cornelius von Munthe, styrkt avskrift ur kejserliga och kungliga inrikesministeriet i Wien 26/8 1880, vilkas förfäder redan 20/3 1509 av kejsar Maximilian skall ha erhållit ett i Antwerpen utfärdat ”burgerliches Wappenbrief”, vilket senare dock aldrig återfunnits och vars existens vi endast känner genom omnämnadet i 1626 års brev. Cornelius von Munthe är i övrigt okänd. Enligt gammal familjetradition är ”Munthe-släghten… en ”Gammal Adelig Ätt”.

Ett i J. Siebmachers Grosses Wappenbuch 1657, Teli IV, Tafel 130 återgivet vapen under rubriken ”Geadelte, D. Munthen” samma vapen som släkten burit t.o.m i dag.

I dagsläget håller föreningen på med undersökningar kring våra t släktvapen samt stamfäder i Belgien via Gunnar Munthe och återkommer så snart det finns nya bevis för hur det verkligen förhåller sig.