Svenska ätten Munthe

Adliga ätten Munthe


Släktvapnet från den svenska grenen skiljer sig helt från den flamländska, föreningen har med Gunnar Munthes hjälp jobbat flertalet år med undersökningar kring vårt släktvapen samt stamfäder i Belgien.

Släkten ingår i Ointroducerad Adelsförening där den första kalendern trycktes 1936 och Munthe har alltid varit med.

1937 års upplaga med 37 sidor: Munthe – gammal, ursprungligen flandrisk adelssläkt, känd sedan slutet av 1000-talet och upptagen som tysk riksadel 1509.

2005 års upplaga: Munthe – släkt som enl. ett kejserligt adelsbrev 14 mars 1626 för Cornelius von Munthe, styrkt avskrift ur kejserliga och kungliga inrikesministeriet i Wien 26/8 1880, vilkas förfäder redan 20/3 1509 av kejsar Maximilian skall ha erhållit ett i Antwerpen utfärdat ”burgerliches Wappenbrief”, vilket senare dock aldrig återfunnits och vars existens vi endast känner genom omnämnadet i 1626 års brev. Cornelius von Munthe är i övrigt okänd. Enligt gammal familjetradition är ”Munthe-släghten… en ”Gammal Adelig Ätt”.

Ett i J. Siebmachers Grosses Wappenbuch 1657, Teli IV, Tafel 130 återgivet vapen under rubriken ”Geadelte, D. Munthen” samma vapen som släkten burit t.o.m i dag.

I dagsläget håller föreningen på med undersökningar kring våra t släktvapen samt stamfäder i Belgien via Gunnar Munthe och återkommer så snart det finns nya bevis för hur det verkligen förhåller sig.