Jubileumsmötet 2020….

…. som blev av året efter. Förberedelserna och planerna inför Munthesläktföreningens 100-års jubileum i september 2020 fick hastigt revideras på grund av pandemin som kom över oss. Först sattes ett nytt datum till april 2021 som sedan flyttades till den 18 september 2021. Då blev det äntligen av, först med ett högtidligt medlemsmöte och sedan efterföljande mingel och fest. Hedersgästen Kristina Kappelin hade kommit hela vägen från Capri för att berätta mer om Axel Munthes alla äventyr på ön.