Jubileumsmötet 2020

Förberedelserna och planerna inför Munthesläktföreningens 100-års jubileum i september 2020 fick hastigt revideras på grund av pandemin som kom över oss. Nytt datum är den 24 april 2021. Närmare plats och program kommer publiceras här på hemsidan när osäkerheten förhoppningsvis har släppt.

Framflyttat åter och definitivt datum är nu 18 september 2021. Vi välkomnar alla till en fin fest efter medlemsmöte denna dag.