Styrelse

Ordförande Sten Munthe

Har hand om nyhetsbrev, stipendier, släktforskning via Gunnar, bl.a. Sten tillhör Beatebergsgrenen

Telefon: 031-406467, Mob: 070-593 36 07
Mail: sten.munthe@telia.com
Post: Att. Sten Munthe, Hackspettgatan 16, 412 70 Göteborg

Vice ordförande Atle Munthe

Mob: 0708-972790 
Mail: atle.munthe@gmail.com

Sekreterare Karin Munthe

Har hand om medlemsregister, utskick m.m.

Mob: 0709-603 433, 
Mail: karinmunthe2015@gmail.com 
Post: Karin Munthe, Pliggagränd 2, 231 93 Trelleborg

Sekreterare Camilla Munthe

Medlemsregister, hemsida, ny facebooksida, bilder… m.m. tillhör gotlandsgrenen

Mob: 072-560 64 64
Mail: camilla@munthe.eu

Kassaförvaltare Per Munthe

Hanterar medlemsinbetalningar, kontouppgifter, löpande betalningar, bl a utbetalningar av stipendier.

Mobil: 0725-132575 
Mail: per.munthe@live.se

Suppleant Eva Munthe

Telefon: 08-510 51 353 
Mail: ewa.munthe@swipnet.se

Suppleant Siv Åbjörnsson

Bor i Nyhamn på Gotland, tillhör gotlandsgrenen

Mail: siv.abjornsson@gmail.com
Telefon: 0498-272372, Mob: 070-531 11 15

Revisorer: 

Ingegerd Wulfsberg & Barbro Lindqvist

Revisorsuppleanter: 

Karl Vallin & Viktoria Frivold

Lämna en kommentar