Styrelse

Ordförande Sten Munthe

Har hand om nyhetsbrev, stipendier, släktforskning via Gunnar, bl.a. Sten tillhör Beatebergsgrenen
Telefon: 031-406467, Mob: 070-593 36 07
Mail: sten.munthe@telia.com
Post: Att. Sten Munthe, Hackspettgatan 16, 412 70 Göteborg

Vice Ordförande Lisa Munthe

Mob: ‭070-382 02 03‬
Mail: lisamunthe@hotmail.com

Sekreterare Karin Munthe

Har hand om medlemsregister, utskick m.m.
Mob: 0709-603 433, 
Mail: karinmunthe2015@gmail.com 
Post: Karin Munthe, Pliggagränd 2, 231 93 Trelleborg

Sekreterare Camilla Munthe

Medlemsregister, hemsida, ny facebooksida, bilder… m.m.
tillhör gotlandsgrenen
Mob: 072-560 64 64
Mail: camilla@munthe.eu

Kassaförvaltare Per Munthe

Hanterar medlemsinbetalningar, kontouppgifter, löpande betalningar, bl a utbetalningar av stipendier. Per tillhör Beatebergsgrenen
Mobil: 0725-132575 
Mail: per.munthe@live.se

Suppleant Helena Munthe

Telefon: ‭070-796 37 95‬
Mail: helena.munthe@lansforsakringar.se

Suppleant Sophie Munthe

Telefon: ‭076-135 15 95‬
Mail: sophie@sophiemunthe.se

Suppleant Atle Munthe

Telefon: ‭070-897 27 90‬
Mail: atle.munthe@gmail.com

Revisorer: 

Barbro Lindqvist &

Revisorsuppleanter: 

Karl Vallin & Viktoria Frivold

Lämna en kommentar