Gunnar Munthe 1929-2022

Vår tidigare ordförande och sedan hedersordförande Gunnar Munthe, Åhus, har lämnat oss. Gunnar har sina rötter i Stockholm och har varit gift med sin Marianne sedan 1955. De fick två döttrar, Nina och Karin. Nina har familj i Kanada medan Karins familj finns i Skåre utanför Trelleborg. Karin är sekreterare i släktföreningen.
Gunnars bror Henrik, som gick bort för några år sedan var också starkt engagerad i släktföreningen och ansvarade bland annat för en större renovering av Hildasholm i samband med att anläggningen ombildades till en stiftelse under Länsstyrelsens i Dalarnas överinseende från att ha tillhört arvingarna till Axel Munthe.

Gunnar levde under hela sin uppväxttid i England. Tillsammans med sin familj, pappa Tore, mamma Karin och den yngre brodern Henrik fick de leva och uppleva andra världskrigets alla fasor, bland annat med Blizt-anfallen mot London.

1955, samma år som Gunnar gifte sig, flyttade de till London, där Gunnar började sin karriär som säljare inom ett engelskt bolag som sålde skandinaviska trävaror.

1965 lämnade Gunnar trävarubranschen för att starta egen agentur i London inom trävaror och andra industriprodukter från Sverige. En viktig del i affärerna var att transporterna baserades på det nybildade Tor Line´s roro-koncept, d.v.s. att varorna kunde rullas på och av fartyget.

1972 flyttade Gunnar och Marianne tillbaka till Sverige, där Gunnar blev försäljningschef på Broby, en ny spånskivefabrik norr om Kristianstad.

Från 1976-87 arbetade Gunnar som marknadschef för Karlstadplattan. Han hade hand om Englandsfilialen med kontor i Weybridge och fortsatte att resa mellan Sverige och England.

Mellan 1987-1990 var Gunnar senior rådgivare på Exportrådet i London och fick sedan en statlig anställning som handelssekreterare i London. I början av 90-talen började pensionärslivet för Marianne och Gunnar när de flyttade till Åhus.

Föreningens förste ordförande, Ludwig W:son forskade i släktens historia genom att engagera en forskare i Belgien. Gunnar följde i hans fotspår och har under senare år engagerat sig starkt i att verifiera våra rötter i Belgien och i historien kring vårt släktvapen. Ett resultat blev att våra rötter inte ligger i Gent, som varit den gängse uppfattningen, utan i Antwerpen.
Gunnar var ordförande i släktföreningen 2007-2013 och hedersordförande från år 2013. Vi tänker på Marianne och övriga familjemedlemmar. Gunnars begravning med de närmsta i familjen var i Åhus kyrka i december. Senare framåt senvåren eller tidig sommar kommer Gunnars stoft att spridas i havet utanför Åhus strand. Det blir en ceremoni för att minnas Gunnars fina liv.