Carl Munthe

Carl Munthe (1880-1975) blev sedermera lektor i matematik och fysik vid läroverket i Vänersborg. Liksom flera i Beatebergsgrenen var han en god musiker och sångare.

Han införskaffade en skivsamling som ansågs vara den största privatägda på den tiden. Carl Munthe investerade även i en unik grammofonanläggning, som ansågs ha bättre egenskaper än den bästa hos Sveriges Radio. Detta gjorde att han uppmärksammades i Tekniskt Magasin på TV. Om man söker på SVT Play/Öppet arkiv och Carl Munthe, så kan man se programmet från 1959. Vid sin bortgång donerade han såväl skivsamlingen som grammofonanläggningen till Vänersborgs Museum. Tyvärr ligger allt nedpackat men kan ses efter kontakt med museet. Om man går in på hemsidan www.digitaltmuseum.se och söker på Carl Munthe, så kommer några av de donerade föremålen upp. Mycket återstår dock att lägga in.