Sök stipendium för att praktisera på Hildasholm

Munthesläktföreningen har beslutat att införa ett stipendium för att kunna bo på Hildasholm under den livaktiga säsongen och erhålla praktik av eget intresse eller därför att praktik kan vara nödvändig för pågående utbildning. Syftet är även att tillföra en välkommen resurs för driften av anläggningen, som är beroende av subventioner och bidrag. En ökad närvaro av släktmedlemmar stärker dessutom banden med släktens historia och den engelska grenen.

Hildasholm i Leksand beställdes av Axel Munthe för att i första hand nyttjas av hans fru Hilda och barnen. Det stod klart 1911. Huset har en vacker utsikt över Siljan. Familjen vistades där under ett flertal somrar. Hildas yngste son Malcolm tog över fastigheten efter hennes död och omvandlade den senare till en stiftelse under Länsstyrelsen i Dalarnas beskydd. Munthesläktföreningen är representerade i stiftelsens styrelse.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att bistå trädgårdsmästaren, att inventera konstföremål, kläder och andra inventarier, att bistå besöksverksamheten, arbeta i kaféet etc. Väl på plats kommer det säkerligen att bli lätt att hitta såväl intressanta som lärorika och nyttiga uppgifter att utföra.

Verksamheten på Hildasholm beskrivs bra på hemsidan www.hildasholm.org

Vi erbjuder en summa av 10 000 kr. Denna summa skall täcka resekostnader, mat och fickpengar. Boendet är kostnadsfritt. Skriv till föreningens ordförande enligt nedan och beskriv varför just du är intresserad av att erhålla stipendiet och vilken period som passar dig bäst. Undertecknad bistår gärna med information om boendeformen och annat som kan vara av intresse. Vi vill ha din ansökan senast den 15 mars för att hinna hantera ärendet på kommande styrelsemöte.

Vistelsen bör vara minst tre veckor för att vara meningsfull. Anläggningen är bemannad från och med den 1 april, men det är lämpligt att komma tidigast den 15:e maj.

Sten Munthe
Hackspettsgatan 16
412 70 Göteborg
031-406467, 070 593 36 07.
sten.munthe@telia.com