Många ”hemestrade” på Hildasholm under sommaren.

Trots rådande pandemi med minskat resande och i allmänhet lägre besökssiffror, så har det gått ovanligt bra för Hildasholm i sommar. Trots lägre besökssiffror i huset så har det varit dubbelt så många betalande i trädgårdarna i juli jämfört med föregående år. I stora huset har det varit en utställning av illustratören  Gunnar Kaj. Resultatet har blivit drygt 200 000 kr lägre än föregående år, vilket mer än väl täckts in av utdelningen från en nybildad fond på idag ca 8 milj kr med sikte på 10 milj kr. Fonden har bildats i år av Adam Munthe sonson till Axel och med syfte att stötta driften av Hildasholm,