Fysiskt styrelsemöte är precis avklarat i Skåne.

En liten skara utav oss i styrelsen satt i går i Karin och Toms trädgård i Skåre och fick mycket gjort under några timmar. Vi förberedde oss inför kommande 100-årsjubileum som vi nu tagit beslut om att flytta fram till 24 april 2021 och kommer att hållas i Stockholm. Vi har jobbat fram förslag till ändring i våra stadgar, vilka vi kommer att diskutera på kommande medlemsmöte som hålls vid samma tillfälle, mer om det inom kort…