Familjefest samt medlemsmöte i Göteborg 14/9 2013

Det var ett mycket lyckat möte i Göteborg med många Munthar som  hade många intressanta berättelser från de olika grenarnaa av Munthesläkten i Sverige att berätta om.

Styrelsen sammanträdde som sedvanligt med närvarande: Sten Munthe, Gunnar Munthe, Sven Vallin, Henrik Munthe, Siv Åbjörnsson, Per Munthe, Camilla Munthe. Nyval av Karin Munthe, Berenike Munthe samt Atle Munthe. Avgick gjorde Gunnar Munthe, Sven Munthe samt Henrik Munthe.

Sten avtackar Gunnar

Medlemsmöte med tillhörande festligheter hålls vart tredje år på olika platser i Sverige för att kunna träffas samt lära känna varandra.