Blänkare om beställning

Hej igen, vi håller som bäst på att att beställa nya släktkrönikan till de som önskar få en sådan i gåva. Vi har redan fått in 53 stycken beställningar men ännu har alla nog inte svarat om de önskar en sådan samt inkommit med ev ändringar innan den går i tryck.

Vi ber nu åter de som inte svarat Karin på mejl, att höra av sig till henne innan den 10/1 om ni önskar en sådan. Skriv också om ni kan tänka er att beställa ihop så att vi kan frakta gemensamt, allt för att förenkla vid utskicket.