Styrelsemöte på Gotland 4-5/4 2009

2009 års styrelsemöte hölls på Gotland.
Tanken detta år var att lära känna fler Munthar ifrån gotlandsgrenarna. Vi bjöd in alla som bor på Gotland till att vara med och besöka Hallute i När, där Gunnars del av den gotländska grenen kommer ifrån samt Tjauls Gård i Lummelunda, där Åke Munthes familj kommer ifrån. Mycket trevliga utflykter bland mycket annat disktuerades och gicks igenom !